تمامی گیاهان زراعی و باغی علاوه بر عناصر پر مصرف( ماکرو) به عناصر کم مصرف ( میکرو) هم نیاز دارند. این ترکیب می تواند به عنوان پیشگیری کننده و هم چنین درمان کننده قطعی کمبود های ناشی از عناصر کم مصرف در گیاهان مورد استفاده قرار گیرد.

مزایا:

  • حاوی درصد بالایی از عناصر ریز مغذی
  • حاوی آهن، روی، منگنز و مس به صورت کلات EDTA
  • کارایی منحصر به فرد جهت رفع سریع کمبود ها
  • سرعت جذب بالا

آنالیز:

آهن

روی

منگنز

منیزیم

مس

مولیبدن

بور

5%

4%

2%

1%

1%

0/05%

0/05%

توصیه مصرفی:

محصول

محلول پاشی

درختان میوه

1-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب

گیاهان زراعی

1-2 کیلوگرم  درهکتار

سبزی و صیفی

1-2 کیلوگرم در هکتار

محصولات گلخانه ای

100-200 گرم در هزار متر مربع

 

زمان مصرف:

در طول فصل رشد