کود ازت پلاس حاوی 30% ازت آمونیومی و 5% کلسیم قابل جذب می باشد. با توجه به اینکه بهترین فرم جذب ازت در خاک های نواحی نیمه گرمسیری و خشک فرم نیتراتی و آمونیومی می باشد( به دلیل PH بالای خاک و EC بالای آب آبیاری) در بیشتر موارد جذب ازت از طرف گیاه با مشکلات زیادی صورت می گیرد و یا کاهش می یابد یا متوقف می شود که این کود با وارد کردن مقداری کلسیم آزاد در محلول خاک ( کم کردن PH) شرایط خوبی را برای جذب ازت در محیط ریشه فراهم می نماید و با جذب کافی که ماده اصلی سنتز کلروفیل می باشد و سنتز اسیدهای آمینه که ماده اصلی ساخت پروتئین ها هستند با افزایش سطح هورمونی در گیاه فاز رویشی و زایشی در گیاه افزایش یافته و به همین دلیل افزایش عملکرد و تناژ در مزرعه خواهیم داشت.

توصیه مصرفی:

  • در خاک های معمولی 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار جهت همه محصولات زراعی
  • در خاک های شور و آب های با EC بالا بسته به شرایط خاک از 20 تا 50 کیلوگرم برای همه محصولات زراعی و باغی
  • در درختان میوه بسته به شرایط آب و خاک ، سن و سال و اندازه درخت تاز 50 تا 150 گرم یک تا دوبار در سال قابل استفاده است.
  • در محصولات گلخانه ای با مساحت 2500 متر مربع بسته به شرایط بستر کشت از 3 تا 5 کیلوگرم .
  • در محصولات گلخانه ای با مساحت 5000 متر مربع بسته به شرایط بستر کشت از 5 تا 10 کیلوگرم .

 

زمان مصرف:

در ابتدای کشت تا قبل از گلدهی، سایز و اندازه بوته را کاملا افزایش می دهد. استفاده بعد از مرحله گلدهی کاملا تناژ محصول را افزایش می دهد.

 

روش استفاده:

1- استفاده خاکی یا تزریق در محل ریشه

ابتدا مقدار مورد نظر از کود را در مقدار کافی آب ( آب اشباع نشود) ریخته و بعد از 20 دقیقه کاملا حل شود و محلول به دست آمده را به هم زده و در محل ریشه تزریق شود. این کود کاملا در آب حل می شود.

2- استفاده به صورت محلول پاشی یا برگ پاشی

در این روش 4 تا 5 کیلوگرم از کود را در هزار لیتر آب حل کرده و عملیات برگ پاشی انجام می شود.

 

تذکر: در باغ هایی که درگیر بیماری های قارچی و پوسیدگی ریشه و یا درگیر نماتد هستند اکیدا استفاده نشود.