فسفر و پتاسیم دو عنصر مهم و پر مصرف در گیاه هستند که باعث افزایش رشد رویشی و رشد زایشی می شوند. فسفر بیشتر در نقل و انتقال انرژی درز گیاه دخالت داشته و باعث افزایش گلدهی می شود. پتاسیم در مقاوم سازی گیاه در برابر تنش های محیطی موثر بوده و باعث افزایش عملکرد می گردد.

مزایا:

  • تامین همزمان فسفر و پتاسیم به میزان بالا
  • افزایش گلدهی و حجم میوه
  • حلالیت و سرعت جذب بسیار بالا
  • فاقد سدیم و کلر

آنالیز:

فسفر

پتاسیم

52%

34%

توصیه مصرفی:

محصول

کود آبیاری

محلول پاشی

درختان میوه

10-20 کیلوگرم در هکتار

2-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب

گیاهان زراعی

10-20 کیلوگرم  درهکتار

2-3 کیلوگرم در هکتار

سبزی و صیفی

10-20 کیلوگرم در هکتار

2-3 کیلوگرم در هکتار

محصولات گلخانه ای

1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع

 

200-300 گرم در هزار متر مربع

 

زمان مصرف:

اول فصل رشد تا قبل از گلدهی، پس از تشکیل میوه