پتاسیم یک عنصر مهم و پر مصرف در گیاه بوده که باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی، آفات و عوامل بیماری زا می گردد. کمبود پتاسیم باعث ضعف گیاه و کاهش عملکرد می گردد. کود کی پلکس بوستر با سرعت جذب بالا، در زمان رشد میوه باعث افزایش کمیت و کیفیت محصول می گردد.

مزایا:

  • تامین حداکثری پتاسیم موردنیاز
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی
  • سرعت جذب بسیار بالا و کارایی منحصر به فرد در رنگ پذیری میوه ها
  • فاقد سدیم و کلر

آنالیز:

پتاسیم

فسفر

50%

5%

توصیه مصرفی:

محصول

محلول پاشی

درختان میوه

1-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب

گیاهان زراعی

1-3 کیلوگرم در هکتار

سبزی و صیفی

1-3 کیلوگرم در هکتار

محصولات گلخانه ای

100-300 گرم در هزار متر مربع

 

زمان مصرف:

پس از تشکیل میوه و زمان درشت شدن آن ( درختان میوه)

از زمان تشکیل دانه / غده تا زمان برداشت ( گیاهان زراعی)